Klagemuligheder

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Grillworld.dk på tlf.: 2758 8047 eller mail: kundeservice@grillworld.dk

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Grillworld.dk kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kundeservice@grillworld.dk